Welkom op de website van Pauline Michgelsen.
Je kunt hier informatie vinden over mijn kinderboeken, mijn vertalingen, teksten en lezingen voor volwassen, over Frankrijk, Rusland en Russische kunst, en onder kunstpraatjes vind je tevens mijn blog.
 

Mijn eerste kinderboek verscheen in 2001. Kijk voor meer informatie daarover onder 'over mezelf en kinderboeken'. 
 
Voor volwassen schrijf ik al sinds eind jaren '80 artikelen. Ze gaan - op een enkele uitzondering na - over Rusland, en dan vooral Russische kunst. Kijk daarvoor desgewenst onder 'over mezelf en volwassenen'.
Mijn eerste boek voor volwassenen verscheen in augustus 2013: Portret van Rusland. Een kleine kunstgeschiedenis. Het vertelt de geschiedenis van Russische kunst aan de hand van 35 afbeeldingen. Het zijn meestal portretten, van bekende en onbekende kunstenaars uit alle perioden en stromingen van de Russische kunstgeschiedenis. De lezer maakt kennis met heiligen, mythische figuren, lijfeigen kunstenaars, eigenzinnige kunstenaressen, mecenassen, futuristische projecten, megalomane beeldhouwwerken en nog veel meer. Zo ontstaat gaandeweg een levendig beeld van de veelbewogen episodes, maar ook de opmerkelijke constanten in het verleden, die nog steeds hun weerklank vinden in het Rusland van nu.

Portret van Rusland is te koop bij de betere boekhandel, waaronder Pegasus in Amsterdam, en is ook te bestellen via de website van de uitgever: www.circatelier.nl

 
 
 
Portret van Rusland. Een kleine kunstgeschiedenis door Pauline Michgelsen.
Uitgave Stichting CIRC Atelier, distributie boekhandel en uitgeverij Stichting Pegasus  
17 x 24 cm, 80 pagina's, full color, 35 afbeeldingen. Prijs € 19,95 ISBN 978 90 819512 2 7